An Giang có 03 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 03/3/2021, Hội đồng bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 64/NQ-HĐBCQG quy định về số lượng đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu tại mỗi tỉnh.

Theo đó, tỉnh An Giang có 03 đơn vị bầu cử, có 09 đại biểu Quốc hội được bầu. Đơn vị số 01 gồm các đơn vị: thành phố Long Xuyên, huyện Thoại Sơn và Châu Thành với số đại biểu Quốc hội được bầu là 03.

Đơn vị số 02 gồm các đơn vị: thị xã Tân Châu, huyện Chợ Mới và Phú Tân với số đại biểu Quốc hội được bầu là 03.

;Đơn vị số 03 gồm các đơn vị: thành phố Châu Đốc, huyện An Phú, Châu Phú, Tri Tôn và Tịnh Biên được bầu 03 đại biểu./.

Thanh Phong