Hội nghị tổng kết công tác bầu cử trên địa bàn huyện Chợ Mới
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Chiều ngày 17/06/2021, Ủy ban bầu cử huyện Chợ Mới tổ chức hội nghị trực tuyến đến các xã, thị trấn tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Responsive image

Quang cảnh hội nghị

Ngay sau khi có sự lãnh, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, huyện đã tập trung triển khai các bước bầu cử theo quy định. Thành lập ủy ban bầu cử, các tiểu ban giúp việc, các tổ chức phụ trách bầu cử. Công tác chuẩn bị và lựa chọn giới thiệu nhân sự ứng cử được làm tốt. Danh sách, tiểu sử, chương trình hành động của những người ứng cử đã được cung cấp đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch để cử tri có thể nghiên cứu, lựa chọn những người mà mình cho là xứng đáng nhất để bầu. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, bằng nhiều hình thức phù hợp để cử tri hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử luôn được đảm bảo. Huyện hoàn thành được nhiệm vụ kép vừa đảm bảo cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, vừa đảm bảo phòng chống dịch covid - 19 hiệu quả. Toàn huyện có 285.288 cử tri đi bầu, tỷ lệ 99,90%. Cử tri đã tin tưởng lựa chọn bầu đủ 03 đại biểu Quốc hội, 09 đại biểu HĐND tỉnh, 35 đại biểu HĐND huyện, đảm bảo đủ số lượng, tỷ lệ phiếu bầu cao. Đối với HĐND cấp xã bầu được 522 đại biểu.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Đức, TUV, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới khẳng định: huyện đã hoàn thành xuất sắc cuộc bầu cử. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện bài bản, chủ động, đúng quy định. Công tác tổ chức tuyên truyền triển khai sớm dưới nhiều hình thức. Các vòng hiệp thương, bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng quy định. Nhiệm vụ trong thời gian tới, Ủy ban bầu cử huyện, xã sớm tập hợp tài liệu, chuẩn bị tổ chức kỳ họp HĐND thứ nhất, kiện toàn các chức danh sau bầu cử. Hoàn thành việc xác nhận tư cách đại biểu, thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ không tái cử. Các đại biểu trúng cử cần bắt tay ngay vào việc thực hiện chương trình hành động của mình, nỗ lực hoàn thành tốt trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu nhân dân.

Dịp này, 55 tập thể, 137 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được khen thưởng./.

Bảo Dinh