Tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sáng 25/2/2021, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ và đồng chí Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Responsive image

Tại điểm cầu tỉnh An Giang

Tại điểm cầu An Giang do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư chủ trì, tham dự còn có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ, thành viên Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử tình và lãnh đạo Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố cùng tham dự. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện các cơ quan trung ương giới thiệu một số nội dung như: Thông tư số 01/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ về hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; một số nội dung của Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử quốc gia về hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong bầu cử; Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Đồng thời đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu một số nội dung các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quy trình hiệp thương và tổ chức hội nghị cử tri, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026./.

Thanh Phong