An Giang tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Chiều ngày 23/6, Uỷ ban Bầu cử tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Theo Uỷ ban Bầu cử tỉnh An Giang: Sau thời gian hơn 5 tháng chuẩn bị khẩn trương và tích cực, với nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng phải thực hiện trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp nhưng An Giang đã huy động toàn lực, vận động mọi tầng lớp nhân dân tập trung chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất có thể cho cuộc bầu cử. Đến nay, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh thành công tốt đẹp. Với tỷ lệ cử tri đi bầu cao 99,66%, cuộc bầu cử thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút sự tham gia của đông đảo quần chúng Nhân dân từ giai đoạn chuẩn bị đến ngày bầu cử. Điều này thể hiện ý thức chính trị, trách nhiệm cao của công dân trong việc đi bầu lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho mình tham gia chính quyền các cấp, đồng thời khẳng định sự thành công trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở.

Responsive image

Quang cảnh hội nghị

Việc chuẩn bị công tác bầu cử tại An Giang, trong đó việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, các bước hiệp thương đảm bảo quy trình và thời gian quy định; các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện quy trình giới thiệu người ra ứng cử bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đáp ứng được tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân, chú trọng đến chất lượng, trình độ, năng lực, điều kiện của đại biểu. Các cơ quan tham mưu về công tác bầu cử đã có những đề xuất, giải pháp kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trên từng địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cử tri tìm hiểu về tiểu sử tóm tắt của ứng cử viên các cấp. Song song với công tác lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử, các ngành, các cấp, các địa phương trong tỉnh vừa triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, phòng chống dịch bệnh đúng theo nội dung chương trình, kế hoạch đã đề ra. 

Các tổ chức bầu cử trên địa bàn tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt những yêu cầu nhiệm vụ đã đề ra, các điểm bỏ phiếu được trang trí nghiêm trang, tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho cử tri đi bầu; đặc biệt là các thành viên Tổ bầu cử đã làm việc tích cực để lập biên bản kiểm phiếu và tổng hợp xác định kết quả bầu cử khách quan và đúng theo luật định. Ngày bầu cử diễn ra đúng luật, an toàn, trang trọng, tạo được khí thế sôi nổi, thật sự trở thành Ngày hội của toàn dân; Các khu vực bỏ phiếu đều khai mạc đảm bảo thời gian theo quy định, không khí giờ khai mạc trang trọng và nghiêm túc, nhiều điểm bỏ phiếu giờ khai mạc có các vị lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các cụ cao tuổi, lão thành cách mạng đến tham dự khai mạc và bỏ lá phiếu đầu tiên ở nhiều điểm bầu cử. Tại các Tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh triển khai việc điều tiết phân luồng cử tri đi bầu hợp lý, đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. 

Cử tri An Giang đã bầu đủ 9 đại biểu Quốc hội; trong đó, nữ 2/9 đại biểu, chiếm tỷ lệ 22,22%; dân tộc thiểu số 1/9 đại biểu, chiếm tỷ lệ 11,11%; tái cử 4/9 đại biểu, chiếm tỷ lệ 44,44%. Bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026, số lượng đại biểu HĐND tỉnh được bầu đạt 61/62 đại biểu, thiếu 1 đại biểu tại đơn vị bầu cử số 13, huyện Phú Tân. Trong đó, nữ 11/61 đại biểu, chiếm tỷ lệ 18,03%; trẻ tuổi 1/61 đại biểu, chiếm tỷ lệ 1,64%; ngoài Đảng 5/61 đại biểu, chiếm tỷ lệ 8,20%; tôn giáo 4/61 đại biểu, chiếm tỷ lệ 6,56%; tái cử 27/61 đại biểu, chiếm tỷ lệ 44,26%.

Số lượng đại biểu HĐND cấp huyện được bầu đạt 373/377 đại biểu, thiếu 4 đại biểu tại 2 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện thuộc thành phố Long Xuyên, 1 đơn vị bầu cử thuộc huyện An Phú và 1 đơn vị bầu cử thuộc huyện Châu Thành. Trong đó, nữ 95/373 đại biểu, chiếm tỷ lệ 25,47%; dân tộc thiểu số 14/373 đại biểu, chiếm tỷ lệ 3,75%; trẻ tuổi 59/373 đại biểu, chiếm tỷ lệ 15,82%; ngoài Đảng 17/373 đại biểu, chiếm tỷ lệ 4,56%; tôn giáo chiếm tỷ lệ 4,29%; tái cử chiếm tỷ lệ 56,57%.

Số lượng đại biểu HĐND cấp xã được bầu đạt 4.079/4.099 đại biểu, thiếu 20 đại biểu tại các đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã thuộc huyện Phú Tân, huyện Châu Thành, thị xã Tân Châu, huyện Châu Phú, huyện An Phú, huyện Tri Tôn, huyện Tịnh Biên và huyện Thoại Sơn. 

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận nhiều vấn đề quan trọng, trong đó, đáng chú ý là, vai trò của công tác thông tin tuyên truyền; công tác đảm bảo an ninh trật tự và chủ động trong phòng, chống dịch bệnh; vai trò của Thường trực HĐND trong việc đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND được bầu, kết quả giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử; vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong công tác hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu những nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, việc kiểm tra, giám sát công tác bầu cử và vai trò, công tác lãnh chỉ đạo việc chuẩn bị và tổ chức bầu cử địa phương, công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chấp hành quy định pháp luật về bầu cử giúp cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, những hạn chế, khó khăn và bài học kinh nghiệm.

Responsive image

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh An Giang ghi nhận và biểu dương các cấp ủy Đảng, cơ quan, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể, các ngành, các cơ quan, đơn vị và cử tri trong toàn tỉnh đã nỗ lực, tập trung trí tuệ chuẩn bị và tổ chức thắng lợi của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh. Đạt được kết quả nêu trên là nhờ sự chỉ đạo sát sao của tập thể Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh và sự chủ động, linh hoạt, quyết liệt, bài bản trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban bầu cử tỉnh, sự vào cuộc đầy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: Sau hơn 5 tháng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, mặc dù diễn ra trong điều kiện không được thuận lợi, dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, khó lường, nhưng đến nay có thể khẳng định cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh ta đã thành công tốt đẹp, đạt yêu cầu đề ra. Đó là, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, đã lựa chọn được những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh An Giang khẳng định: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã cơ bản bầu đúng cơ cấu, thành phần theo quy định; hầu hết đại biểu trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao. Với những bài học kinh nghiệm của tỉnh trong công tác chỉ đạo triển khai cuộc bầu cử sẽ là tiền đề, là yếu tố thuận lợi cho một nhiệm kỳ mới với những kỳ vọng mới, đáp ứng sự mong mỏi và nguyện vọng của đông đảo cử tri, đồng thời là kinh nghiệm quý báu cho kỳ bầu cử lần sau, góp phần vào việc xây dựng vững mạnh hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế cần phải khắc phục. Do đó, để đánh giá toàn diện kết quả của cuộc bầu cử, biểu dương những tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, đồng thời nêu ra những thiếu sót, tồn tại; qua đó rút kinh nghiệm cho những đợt bầu cử nhiệm kỳ tới. 

Responsive image
 
Responsive image

50 tập thể và 120 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử được biểu dương và nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Để tiếp tục triển khai thực hiện đạt hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến công tác bầu cử trong thời gian tới, Uỷ ban Bầu cử tỉnh An Giang đề nghị các cấp, các ngành chuẩn bị và tổ chức tốt kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp để kiện toàn các chức danh lãnh đạo của HĐND và UBND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2026. Song song đó, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 phát huy tinh thần trách nhiệm trong nghiên cứu, đề xuất phương án giải quyết các nội dung mà cử tri đã phản ánh, đề nghị trong các hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại hội nghị, Uỷ ban Bầu cử tỉnh An Giang đã thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh An Giang, khóa X nhiệm kì 2021 – 2026. Dịp này, 50 tập thể và 120 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử được biểu dương và nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang./.

Quang Minh