CHỈ CÒN

  • Ngày
  • Giờ
  • Phút
  • Giây
NGÀY BẦU CỬ 23/5/2021
Tìm hiểu một số quy định về triển khai công tác Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2016

Responsive image
 

 

Responsive image