CHỈ CÒN

  • Ngày
  • Giờ
  • Phút
  • Giây
NGÀY BẦU CỬ 23/5/2021
Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sáng ngày 23/02/2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đến dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. 

Tham dự phía điểm cầu tỉnh An Giang có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Minh – Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường trực và lãnh đạo Uỷ ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát là để nắm bắt tình hình, kết quả tổ chức triển khai công tác bầu cử tại các địa phương nhằm phát hiện những khó khăn, vướng mắc, những vi phạm pháp luật về bầu cử (nếu có) để hướng dẫn hoặc đề xuất với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền các biện pháp khắc phục kịp thời, góp phần bảo đảm cho cuộc bầu cử thật sự dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thật sự là ngày hội của nhân dân.

Thông qua hoạt động này nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước của Mặt trận, thực hiện được vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, góp phần để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp lựa chọn được những đại biểu xứng đáng thay mặt Nhân dân tham gia cơ quan đại diện, cơ quan quyền lực cao nhất là Quốc hội. Điều này cũng đồng thời thể hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân trong việc lựa chọn, bầu ra những đại diện xứng đáng của Nhân dân tham gia làm Đại biểu Quốc hội và Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp./.

Thanh Phong