CHỈ CÒN

  • Ngày
  • Giờ
  • Phút
  • Giây
NGÀY BẦU CỬ 23/5/2021
Tịnh Biên: Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú trong đồng bào dân tộc Khmer đối với người ứng cử Đại biểu Quốc Hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sáng ngày 07/4/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Hảo tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc Hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại địa bàn ấp An Hòa, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, hội nghị được tổ chức tại chùa Svai Tà Som. Đến dự có ông Phan Trương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Responsive image
 

Trên địa bàn ấp An Hòa, xã An Hảo hiện có 23 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (trong đó: Đại biểu HĐND tỉnh 01; Đại biểu HĐND huyện 01 và 21 đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn). Tại hội nghị, bà con cử tri được nghe ban tổ chức phổ biến sơ lược về một số quy định, quy trình thực hiện công tác bầu cử; những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân theo Điều 37, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; tiêu chuẩn của đại biểu HĐND theo Điều 7, Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015; thông qua danh sách và tiểu sử các ứng cử viên được giới thiệu ứng cử. 

Qua đó, các ý kiến bà con cử tri bày tỏ sự hài lòng và thống nhất cao đại biểu được giới thiệu ứng cử, sau hội nghị MTTQ Việt Nam xã lồng ghép một số nội dung để thông tin thêm đến với bà con về các mốc thời gian, địa điểm để bà con biết và thực hiện nghĩa vụ công dân đối với việc bầu cử; lồng ghép nội dung về tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid 19 để người dân, đồng bào dân tộc Khmer nâng cao ý thức phòng tránh./.

                                                                                 Văn Mãi