Bộ Giao thông Vận tải trả lời kiến nghị cử tri tỉnh An Giang về việc nâng cấp, sửa chữa một số đoạn đường của Quốc lộ 91 bị hư hỏng
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 02/02/2021, Bộ Giao thông Vận tải đã có Công văn số 986/BGTVT-KCHT trả lời kiến nghị cử tri tỉnh An Giang gửi tới sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, cử tri An Giang kiến nghị nội dung sau: “Vừa qua, mưa bão kéo dài đã làm cho một số đoạn đường của Quốc lộ 91 bị hư hỏng nặng gây ùn tắc giao thông, xảy ra nhiều tai nạn giao thông nghiêm trọng nhưng chậm được khắc phục, sửa chữa làm cho cử tri bức xúc, để đảm bảo tính kịp thời và giảm thiểu tai nạn giao thông, cử tri đề nghị Trung ương cấp kinh phí và giao cho địa phương duy tu sửa chữa”.

Trước tiên, Bộ Giao thông vận tải trân trọng cảm ơn cử tri tỉnh An Giang đã quan tâm, góp ý đối với công tác quản lý, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang nhằm giúp công tác quản lý nhà nước của Bộ ngày càng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu của xã hội và người dân.

Về nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên, Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

Do ảnh hưởng của các cơn bão số 6 từ ngày 07/10/2020 đến ngày 12/10/2020 và cơn bão số 7, 8, 9, 10, 11, 12 từ ngày 17/10/2020 - 15/11/2020, khu vực miền Tây Nam Bộ thường xuyên có mưa lớn và kéo dài làm cho mặt đường trên các tuyến Quốc lộ phát sinh hư hỏng, ổ gà cục bộ, trong đó có Quốc lộ 91, tỉnh An Giang. Trước tình hình đó, Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ động tăng cường công tác tuần kiểm, tuần đường nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời các hư hỏng phát sinh trên tuyến để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt và thực hiện khắc phục hậu thiên tai, đảm bảo giao thông bước 1. Trong quá trình thực hiện, do thời thời tiết mưa lớn và kéo dài nên rất khó khăn trong việc sửa chữa. Đến nay, tuyến Quốc lộ đã cơ bản thông suốt, êm thuận và được tăng cường an toàn khi khai thác. Đồng thời, Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục kiểm tra để phát hiện, xử lý kịp thời khi phát sinh hư hỏng.

Đối với đề nghị Trung ương cấp kinh phí và giao cho địa phương duy tu sửa chữa, trên cơ sở nghiên cứu Luật Ngân sách nhà nước, Luật Giao thông đường bộ và các quy định pháp luật có liên quan, Bộ Giao thông vận tải sẽ xem xét, giải quyết để đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hơp với thực tế, đảm bảo khả thi, hiệu quả./.